HOME    |     Thi công và giám sát   >  


*CÁC ỨNG DỤNG VÀ MỨC ĐỘ 

- 3 loại ứng dụng: Các mục đích khác nhau cho các không gian khác nhau

1.Bãi đỗ xe                 2.Nhà máy và kho hàng                3.Văn phòng và Trung tâm thương mại 

- 5 mức độ xử lý bề mặt: Các sản phẩm khác nhau cung cấp các loại độ mịn, độ bóng và màu sắc khác nhau

1.Làm cứng             2.Tăng độ cứng             3.Đánh bóng            4.Đánh bóng thẩm mỹ           5.Đánh bóng thẩm mỹ bằng sơn màu

*CÁC LOẠI DỊCH VỤ VÀ QUY TRÌNH

- Các loại hình dịch vụ khác nhau của Dr. Floor: Dr.Floor cung cấp một số lựa chọn với chất lượng nổi tiếng thế giới và giá cả cạnh tranh cho các nhu cầu khác nhau trên các trang web khác nhau, như sau;

1.Làm cứng             2.Tăng độ cứng             3.Đánh bóng            4.Đánh bóng thẩm mỹ          5.Đánh bóng thẩm mỹ bằng sơn màu 

0854 255 809